In liceul Dimitrie Bolintineanu (Calea Rahovei 311) – statie Petre Ispirescu

  • Luni: 18:30 – 19:30
  • Miercuri: 18:30 – 19:30
  • Vineri: 18:30 – 19:30

In Scoala Gimnaziala nr.127 (Strada: Muntii Carpati 72, Sector 5 Bucuresti)

  • Luni: 20:00 – 21:00
  • Miercuri: 20:00 – 21:00
  • Vineri: 20:00 – 21:00